Onze club

Volleybalvereniging Kuipers Flevoll is opgericht op 15 oktober 1975 door de toenmalige pastoor van het dorp Hein Hemmink. Door de nieuwbouw van een gymzaaltje bij de basisschool werd binnensport ook in Fleringen mogelijk. De eerste jaren wordt er alleen op recreatief niveau gevolleybald. Vanaf het seizoen 1979/1980 is er voor het eerst deelgenomen aan de Nevobo-competitie. Het gymzaaltje wordt al snel te klein en te laag voor het niveau van met name dames 1, hierdoor moet er uitgeweken worden naar andere sporthallen in Weerselo en Albergen. Belangrijk voor de vereniging was dan ook de nieuwbouw van De Spil in 2010 waardoor de gehele vereniging voor trainingen en wedstrijden gebruik kan maken van dezelfde accommodatie. Kampioenschappen maar ook de niet te vermijden degradaties vallen onze vereninging ten deel. Bij het 40-jarig jubileum in 2015 kan teruggekeken worden op een bloeiende vereniging. De ruim 100 leden zijn trots op het niveau waarop gespeeld wordt. Ons doel is prestatiebewust bezig te zijn met de talenten en mogelijkheden die we hebben, waarbij het plezier en de gezelligheid zeker niet vergeten mogen worden.

Kuipers Flevoll traint en speelt haar thuiswedstrijden in Sporthal De Spil in Fleringen.